بیش از 10 سال به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. مکس بیز یک آژانس مشاوره ارزش محور است.

گالری

اطلاعات تماس

051-12345678

ایران، خراسان رضوی

maxbizz@mail.com

سندرم صندلی گهواره‌ای چیست و چرا برای سازمان مهم است؟

بسیاری از ما در محیط کار یا زندگی غیرکاری، ممکن است مشغول انجام کارهایی باشیم که نتیجه‌ای در برندارند. در این شرایط حرکت می‌کنیم، اما پیش نمی‌رویم، درست مثل یک صندلی گهواره‌ای که تکان می‌خورد، اما از جایش حرکت نمی‌کند. سندرم صندلی گهواره‌ای هم اشاره به همین موضوع دارد؛ سندرمی که پویایی شرکت‌ها و سازمان‌های […]