بیش از 10 سال به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. مکس بیز یک آژانس مشاوره ارزش محور است.

گالری

اطلاعات تماس

051-12345678

ایران، خراسان رضوی

maxbizz@mail.com

طرح توجیهی نولید شیر پاستوریزه

طرح توجیهی تولید شیر پاستوریزه

معرفی محصول شیر پاستوریزه: شیری است که با یکی از روش‌هاي معمول پاستوریزاسیون تهیه شده باشد. کدآیسینک محصول طرح توجیهی:”15201111″ ماست پاستوریز:فرآوردهاي است که از انعقاد شیر پاستوریزه در اثر تخمیر بدست میآید. کدآیسینک محصول طرح توجیهی:”15201231″ خامه پاستوریزه:قسمتی از شیر است که با عمل خامه گیري ازشیر جدامی‌شود. کدآیسیک محصول طرح توجیهی:”15201120″ معرفي كاربردهاي […]