بیش از 10 سال به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. مکس بیز یک آژانس مشاوره ارزش محور است.

گالری

اطلاعات تماس

051-12345678

ایران، خراسان رضوی

maxbizz@mail.com

طرح توجیهی تابلو برق صنعتی

طرح توجیهی تولید تابلو برق

ویژگی های فرآیند، نکات فنی و شرایط عملیاتی طرح توجیهی : وظایف و شرح عملیات هر یک از بخش های واحد بشرح ذیل است: الف- طراحی: 1-طرح و تحقیق و تخمین و تعیین تجهیزات و مواد لازم 2-تهیه نقشه شمای فنی کامپیوتری 3-کنترل و بازرسی نقشه و طرح اولیه و مقدماتی و در صورت لزوم اعمال تغییرات […]