بیش از 10 سال به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. مکس بیز یک آژانس مشاوره ارزش محور است.

گالری

اطلاعات تماس

051-12345678

ایران، خراسان رضوی

maxbizz@mail.com

طرح توجیهی تولید ماء الشعیر

Rate this post

در این بخش ابتدا به معرفی جو و مالت بعنوان مواد اولیۀ اصـلی تولیـد محـصولات مـورد نظـر پرداختـه خواهد شد و سپس به بررسی مشخصات و ویژگی­هاي عصاره مالت و ماءالشعیر خواهیم پرداخت.مادة اولیه تولید مالت دانه جو است فاکتورهاي کیفیت در مالت با فاکتورهاي کیفیـت در دانـه ارتبـاط نزدیک دارد . لذا لازم است براي این منظور از دانه هاي درشت ، سالم ، تمیـز و عـاري از آفـت زدگـی و کپک زدگی استفاده شود . دانه هاي قهوه اي طلایی و دانه هایی که داراي انباشـتگی و رسـیدگی کامـل هستند مناسب ترند.جو را از آن رو که اکثراً با گندم مقایسه می کنند ، باید گفت که خواص غذایی گندم بیـشتر از جـو مـی باشد ولی خواص درمانی جو بیشتر می باشد و بر خلاف گندم سبوس آن ، ماده ضد کلسیم ندارد. آنچه در مورد جو حائز اهمیت است ، مقادیر زیاد ویتامینB موجود در آن است ، مـشتقات ایـن دانـه از بالا رفتن چربی خون و سفید شدن مو جلوگیري می کنند ، همچنین دانـه جـو داراي چنـد نـوع آنـزیم می باشد که می تواند نشاسته آنرا به قند جو تبدیل کند ، همچنـین از دیگـر مـواد تـشکیل دهنـده جـو می توان به 10 %مواد ازته ، 2 %چربی ، 70 %مواد نشاسته اي و سـلولز اشـاره کـرد و نیـز داراي فـسفر ، کلسیم ، آهن می باشد. 

مالت کمرنگ( malt pale) در مالت کم رنگ  (Malt Pale)به دانه ها یک مرحله خیس کردن کوتاه داده می شود . سـرعت و درجـه حرارت خشک کردن نسبتاً پایین بوده ، مالت کم رنگ قدرت رنگ کنندگی کمتري در مقایسه با مالـت تیـره دارد . در تهیه آن ابتدا دانه هاي مالت خشک را مرطوب نموده و رطوبت آن را به حد مورد نیاز مـی رسـانند سپس در دستگاهی که مشابه دستگاه بو دادن قهوه است بو می دهند . محصول حاصله داراي رنگ قهـوه اي روشن بوده و داراي طعمی لذید می باشد 

شاید برای شما مفید باشد :   چگونگی دریافت بودجه آنلاین

 

مالت تیر:  (Malt Dark) در تهیه مالت تیره از واریته هاي جو با درصد پروتئین بالاتري استفاده مـی­شـود. فرآینـد جوانـه زنـی در درجات حرارتی بالاتر و براي مدت زمان طولانی تر در مقایسه با مالت کم رنگ انجام مـی شـود . مالـت تیـره داراي رنگ و طعم و ملانوئیدین هاي بیشتري در مقایسه با مالت کم رنگ می باشد. با توجه به بالا بودن درجه حرارت در تهیه مالت تیره تقریباً آنزیم هاي موجود از بین رفته بنابراین این نـوع مالت فاقد فعالیت آنزیمی بوده و صرفاً براي ایجاد طعم و رنگ مورد استفاده قرار می گیرند. 

موارد استفاده مالت

مالت و عصارة آن به دلیل ویژگیهاي آنزیمی ، قدرت طعم دهنده گی ، رنگ و ارزش تغذیه اي آن ، در دنیـا موارد استفادة فراوانی دارد . کاربرد مالـت در صـنایع مختلـف غـذایی چـون قنادیهـا ، در تهیـه بیـسکویت ، کراکرهاي تخمیري ، انواع کارامل ، شیرینی و در تولید سرکه ، الکل ، غلات صـبحانه اي ، بـسیاري از انـواع نوشابه ها و شیرهاي آشامیدنی چون شیر کاکائو ، در نانوایی ، غذاي کودك و بعنوان مکمـل هـاي تقـویتی و غذایی می باشد . علت کاربرد مالت و عصارة آن در صنایع پخت این است که مالت در نـان سـبب تـسریع در عمل تخمیر شده و زمان فرمانتاسیون را تقلیل می دهد . در ضمن کاربرد مالت در تهیۀ خمیـر نـان ، صـرفه نظر از بهتر شدن طعم و رنگ و در بهبود کیفیت ساختمان نان نیز مؤثر است ،. زیرا حجم قـرص نـان زیـادتر شده و ساختمان مغز نان بهتر می شود . از مالت در صنایع داروسازي ، براي بهبـود طعـم در روغـن مـاهی و گلیسر و فسفات ، در تهیه اوومالتین ، مالتین ، استومالت ، رادیو مالت و ده ها محصول مشابه دیگـر اسـتفاده می شود . ضمن اینکه به علت خاصیت ملین بودن عصاره مالت ، تجویز آن براي کودکان که دستگاه گوارشـی آسیب پذیري دارند بسیار مناسب است. مصرف این ماده استخوانبندي را محکم و ضعف و بی اشتهایی را از بین می برد و در پزشکی در مـوارد کـم خونی ، ویتامینوزA و بیماریهاي عصبی تجویز می گـردد . مالـت در مـوارد سـوء هاضـمه هـاي گلوسـیدي ، کمبود ترشح بزاق و در دوران نقاهت بیماریها و در تمام مراحلی که به یک غذاي سهل الهضم نیاز است مـورد استفاده قرار می گیرد. از مهمترین فرآورده هایی دارویی مالت ، مالتین می باشد که یک فرآورده آنزیمی است ، مالتین را بعنـوان دارو در اختلالات گوارشی ورم مزمن معده و تعدادي از داروها مانند گرانول مارتینه استفاده می کنند. و در دیگر صنایع چون صنایع نساجی و میکروبیولژي ، بطور مثال در تصفیۀ مایع استخراج شـده از جـوهر قیر و نمکهاي آهن و در رخت شویخانه ها به منظور جداسازي نشاسته از پارچه مصرف می شود. 

شاید برای شما مفید باشد :   تولید خشکبار
روش معمول در ایران
  1. مقدار معینی از مالت را توزین نموده و بعد از آسیاب کردن یا خرد کردن در داخل مخزن پخت بـا مقـدار معینی آب مخلوط می­نمایند . مخزن یا دیگ پخت داراي ژاکت یا جداره گرما و همزن مـی باشـد . عملیـات هیدورلیز نشاسته مالت جو به قندهاي شیرین و همچنین تبدیل پروتئین و سایر مواد موجود مالـت بـه مـواد ساده تشکیل دهند ، در این مرحله صورت می گیرد . اضافه کردن شکر ، عصاره رازك و افزودنیهاي دیگـر در خاتمه عملیات هیدرولیز انجام می شود. 
  2. توسط صافی تفاله مالت را از مایع حاصلهWort جدا کرده و مایع را به مخزن دیگـري بنـامWhirpool ارسال می کنند تا ته نشینی صورت گیرد. 
  3. مایع گرم توسط سرد کننده صفحه اي (Cooler Plate)خنک شـده و در حـین انتقـال بـه مخـازن دو جداره جهت نگهداري اسیدهاي خوراکی و افزودنیهاي دیگر اضافه می شود. 
  4. ماءالشعیر خنک را توسط سیستم فیلتراسیون کاملاً شفاف نموده و در مخازن تحت فشار دو جداره استیل با تزریق گازCo2 به واحد پرکنی انتقال می دهند.  
  5. بعد از پرکنی و درجه بندي جهت جلوگیري از فعالیت میکروبی ، آن را پاسـتوریزه نمـوده و بـسته بنـدي می­کنند.  

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *